top of page
IRR TRADING
Violet_4.jpg
IRR_logo-03_edited.png
IRR TRADING
Making Impossible Returns Happen 
Jsme tvůrci vašeho pasivního příjmu skrze naše aktivní strategie obchodování na kapitálových trzích.
IRR TRADING
Společnost IRR Trading s.r.o. je alternativní fond podle § 15 ZISIF zabývající se obchodováním na kapitálových trzích. Spravujeme především naše vlastní peníze, ale vítáme i další investory, kteří splní potřebná kritéria, a sdílí náš pohled na obchodování s cennými papíry.
TEAM
IRR TRADING
WhatsApp Image 2021-03-16 at 09.32.21.jp
Václav Kosáček, MBA
Partner / CIO​​, portfolio manager

Václav Kosáček se na poli investování a aktivního obchodování na kapitálových trzích pohybuje již více než 10 let. Je tvůrcem strategie Quantitative, a dále dluhopisových strategií Disruptor, Guardian nebo Travel Recovery. Všechny stojí na zásadách Asymetrix a Efaloc.

 

Václav je v rámci IRR zodpovědný za strategie a koordinaci týmu portfolio manažerů. Využívá především kvantitativního přístupu k obchodování na burzách se všemi třídami aktiv. Jeho největším úspěchem byl doposud rok 2020, kdy své akciové portfolio zhodnotil o 353,4 %, opční o 499,3 % a dluhopisově-ETFkové o 197 %.  

1517347215908.jpeg
Filip Bednář
Portfolio manager

Filip v IRR působí jako seniorní portfolio manager. Je tvůrcem strategie Confluence, která se zaměřuje především na americký trh a jejím silným aspektem je minimalizace poklesu hodnoty investic. Filip za rok 2020 dokázal dosáhnout zhodnocení svého portfolia přes 200 % při udržení minimální volatility a draw downů.

OBCHODNÍ SYSTÉM A ZÁSADY
Obchodní systém a reference
KVANTITATIVNÍ OBCHODOVÁNÍ

Kvantitativní přístup, který nabírá na významu zejména v posledních letech definovaných nepřeberným množstvím dat, je postaven na matematice a pravděpodobnosti. Umožnuje obchodovat jakákoliv aktiva na světě s předem definovaným rizikem a s riskováním pouhé frakce celkového kapitálu, aniž by portfolio manažer hledal jednotlivé informace s nadějí, že budou skryté ostatním účastníkům trhu.

 

Domněnka, že chování trhů je náhodné a nepredikovatelné, je z velké části mylná. Díky kvantitativní analýze desetitisíců grafů různých aktiv jsme často schopni identifikovat vzorce chování, které předchází cenovým pohybům. Díky tomuto přístupu je možné zachytit trendy a snížit hrozby v jakémkoliv segmentu. Technická a psychologická analýza indikuje, jakým směrem a který titul je v danou chvíli vhodné obchodovat.

 

Quantitative používá i CIO Václav Kosáček a ostatní portfolio manažeři IRR pro obchodování vlastních účtů.

ASYMETRIX
Systém Asymetrix nám umožňuje identifikovat situace, kde je přítomný asymetrický poměr mezi rizikem a výnosem ve prospěch výnosu a tam směřovat Váš kapitál. V dynamickém roce 2020 se tento přístup ukázal jako velmi efektivní a díky němu jsme doručili několikanásobně vyšší výnosy oproti běžným aktivům ve stejné rizikové třídě. Nadále však pečlivě selektujeme aktiva, která splňují specifické požadavky tohoto systému.
EFALOC

Systém Efaloc používáme zejména pro investování do velmi volatilních aktiv, jako jsou například ETF, akcie, kryptoměny nebo opce. Představa, že chování trhů je náhodné a nepredikovatelné, je mylná. Díky kvantitativní analýze desetitisíců grafů různých aktiv jsme často schopni identifikovat vzorce chování, které předchází cenovým pohybům. 

Strategie
Tradingové
1

QUANTITATIVE

Aktivní obchodní strategie, která umožňuje v býčím trhu odrazit výkonnost těch nejsilnějších akcií, a zároveň v medvědím či rangovém trhu držet maximální hodnotu majetku.
STRATEGIE
2

DISRUPTOR

Strategie, která se zaměřuje na vyhledání nových leaderů na trhu. A to při Investování přes konvertibilní dluhopisy, které umožňují odrazit výkon akcií při podstupováním rizika spojeného s nákupem dluhopisů.
3

GUARDIAN

Konzervativní dluhopisová obchodní strategie se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Zaměřená zejména na pravidelný fixní příjem z investice (rentu).
4

CONFLUENCE

Aktivní obchodní strategie, která umožňuje v býčím trhu odrazit výkonnost těch nejsilnějších akcií, a zároveň v medvědím či rangovém trhu držet maximální hodnotu majetku.
5

ULTRON

Aktivně řízená strategie zaměřená na zachycení býčích trendů v kryptoměnách s kalkulovaným rizikem na každou transakci. Oproti strategii "buy and hold" toto umožnuje zejména dvě věci. Odrazit výkon leaderů na trhu a vyhnout se držení v období medvědího trhu.
černé pozadí
Kontrola externím auditorem
KPMG-LOGO (1).png
Naše obchody a výkonnost jednotlivých strategií necháváme periodicky auditovat společností KPMG.
KONTAKT
bottom of page